Personal

TVV har under 2023 ingen fast anställd personal. Verksamheten bedrivs med deltids projektanställningar och ideellt arbete.

Kontakta styrelsen på: tvv@tidskriftsverkstaden.se