Samarbetspartners

Föreningen Sveriges Kulturtidskrifter FSK  FSK är en intresseorganisation för kulturtidskifter.

Tidskrift.nu Tidskriftsarkiv  och nyhetssida från tidskriftsvärden. Tidskrifterna själva kan lägga in information på  denna sida.

Nätverkstan Kultur i Väst AB Utbildning, projekt, rådgivning och konsultstöd inom kultursektorn.

Kulturrådet

Kulturrådet är en myndighet under Kulturdepartementet vars uppgift är att verka för kulturens utveckling och tillgänglighet. Det görs bland annat genom att fördela och följa upp statliga bidrag.

 Tidskriftsverkstaden i Stockholm är en förening för kulturtidskrifter i Stockholm med omnejd.

Tidskriftsbutiken drivs av Mediaverkstaden Skåne i nära samarbete med Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter. Butiken är ett av det mest välsorterade försäljningsställena för kulturtidskrifter i Sverige.

Västra Götalandsregionen Kulturnämnden ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Kulturnämnden ansvarar för strategiskt utvecklingsarbete inom kulturområdet och beslutar om uppdrag och ekonomiska bidrag till bland annat teatrar, musikverksamheter och museer i Västra Götaland. Västra Götalandsregionen äger och/eller finansierar flera kulturinstitutioner, helt eller delvis.

Ett nätverk för drygt 80 europeiska kulturtidskrifter och  samtidigt ett webbmagasin som publicerar artiklar ur medlemstidskrifterna.

En kreativ plattform för bildkonst. Vi erbjuder en teknikstark arbetsplats för olika former av bildskapande och för bildproduktion.