Om Tidskriftsverkstan

Tidskriftsverkstan har under trettio år arbetat för att synliggöra kulturtidskrifterna i det offentliga samtalet. Vårt mål är att visa hur de ofta förbisedda kulturtidskrifterna utgör en oundgänglig förutsättning för idéproduktion och debatt i ett fungerande demokratiskt samhälle.

Tidskriftsverkstan var från starten en kollektiv produktionsmiljö för tidskrifter – på 1990-talet gav vi med stöd av Kulturrådet den digitala tekniken till dem som inte hade råd. Nu ligger vårt fokus på att vara en exponeringsyta för kulturtidskrifter.

Något av vad vi gör:

Vi visar vår utställning K – som i Kulturtidskrift, som presente­rar våra medlemstidskrifter, på biblioteken i runtom i landet.

Vi gör årligen en tidskriftsantologi med artiklar ur aktuella nummer där våra medlemmar presenterar sig. Antologin sprids kostnadsfritt; tillsammans med utställningen, på mässor, kulturinstitutioner, bibliotek etc

På vår årliga tidskriftsdag i samarbete med Stadsbiblioteket i Göteborg kan medlemmarna presentera sig med egna program­punkter. Vi odlar kontakterna med folkbiblioteken, som för många läsare fortfarande är den viktigaste ingången till tidskriftsvärlden.

Vi finns i Göteborg (Tidskriftsverkstan i Väst var från början en av fyra tidskriftsverkstäder i landet, men är nu den enda som finns kvar). Här driver vi ”Tidskriftsscen Litteraturhuset”. Genom vårt medlemskap i Göteborgs Litteraturhus får våra tidskrifter möjlighet att ordna releaser, föreläsningar, workshop, etc. Som medarrangör bistår Tidskriftsverkstan med adminis­tration, marknadsföring och praktisk koordinering.

Vi deltar på litteraturmässor och samarbetar med Nätverkstan Kulturtidskrifter och Föreningen Sveriges Kulturtidskrifter kring arrangemang, planering och opinionsbildning.

Vi anordnar workshops, redaktörsträffar och arrangemang rikta­de till den breda tidskriftsintresserade allmänheten.

Våra medlemmar är framförallt kulturtidskrifter. Söker du utbyte med andra redaktörer och kulturutövare så är detta föreningen för dig. Föreningen är även öppen för enskilda medlemmar. Det innebär att även fria kulturpublicister, utan koppling till en specifik redaktion, nu kan bli medlemmar i Tidskriftsverkstan. Funderar du på att starta en tidskrift, eller publikation av något slag, eller vill arbeta med textbaserad produktion – eller bara är nyfiken på vad vi gör, är du välkommen att kontakta oss på e-post: tvv@tidskriftsverkstaden.se

Tidskriftsverkstan drivs med stöd av: