TVV:s årsmöte 14/5

 

 humlaTisdag 14 maj 2013 kl 18.00  hålls föreningens ordinarie årsmöte på våning 3 i Lagerhuset. Dagordning, enligt stadgar – se nedan.

Alla medlemmar varmt välkomna!

 Valberedning

Vill du, eller någon du känner, engagera sig i föreningens styrelse? Årets valberedning utgörs av Carl Forsberg (carl.forsberg@natverkstan.net) och Joakim Svensson (joakim.svensson@natverkstan.net). Förslag på styrelseledamöter mailas till dem.

Medlemsmotioner

Har du egna idéer om verksamheten? Motioner till stämman välkomnas självklart, och mailas senast 30 april till Ulf Sigvardson (ulf.sigvardson@natverkstan.net).

 

Dagordning:

1. Val av stämmofunktionärer.

2. Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Framläggande av årsredovisningen.

5. Revisorernas berättelse.

6. Fastställande av resultat- och balansräkning.

7. Beslut i anledning av årets vinst eller förlust.

8. Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse.

9. Medlemsavgift

10. Användaravgifter.

11. Frågan om arvode till styrelseledamöter och revisorer.

12. Val av styrelse.

13. Val av ägarrepresentant till Nätverkstan Kultur i Väst AB:s bolagsstämma

14. Val av revisor och internrevisor.

15. Val av valberedare.

16. Styrelsepropositioner

17. Medlemsmotioner

18. Övriga frågor

Det här inlägget postades i Artiklar. Bokmärk permalänken.