Om Tidskriftsverkstaden

Vid arbetsstationerna med utsikt över Göteborgs hamn arbetar drygt trettio tidskriftsredaktioner med sina publikationer, dygnet runt. Vi erbjuder kompetent handledning, kurser, senaste hård- och mjukvaran för att framställa digitala trycksaksoriginal. Tidskriftsverkstaden fungerar även som marknadsförare och seminariearrangör.

Sedan hösten 1999 finns Tidskriftsverkstaden i Lagerhuset, tillsammans med några av Göteborgs kulturtidskrifter: Ord&Bild, Paletten, zenit och Glänta.Tidskriftsverkstaden engagerar sig även i och driver ett flertal samarbetsprojekt. Detta har resulterat i de verksamheter som i dag är våra kolleger och grannar: Nätverkstan, Videostudion, och utbildningen Kulturverkstan. På våningen ovanför finns också Förlagshuset – ett samarbete mellan bokförlag.

Tillsammans utgör vi ett unikt, alternativt konstnärligt och publicistiskt centrum. Byggts upp under åren: oavhängig av mediemonopol och kritiskt förankrad i Västsveriges politiska, intellektuella och konstnärliga liv. Tidskriftsverkstaden är organiserad som en ekonomisk förening där medlemmarna utgörs av medlemsredaktionerna. Insatsen i föreningen är 500 kronor och medlemsavgiften är 1000 kronor per år; i övrigt betalar man endast förbrukningskostnader.

Tidskriftsverkstaden har sedan starten sommaren 1992 understött och utvecklat produktionen av kulturtidskrifter. Föreningen fortsätter att utveckla den materiella och intellektuella bas för fristående publicistisk verksamhet som bening, där

Tidskriftsverkstäder finns också i Malmö och Stockholm.