Personal

TVV har under 2016 ingen fast anställd personal. Verksamheten bedrivs med deltids projektanställningar och ideellt arbete.