Trycksamordning

Projektet syftar till att undersöka möjligheter att samordna tryckning av tidskrifter. Det handlar om att gemensamt dra fördel av tryckteknikens storskalighet. Samordningen kan ligga på olika nivåer. Med vissa justeringar i tidskrifternas utgivningsplaner, papper och format kan detta leda till kraftigt minskade ekonomiska kostnader för tidskrifterna.

Tidskrifterna består oftast av små ideellt arbetande redaktioner med andra arbeten vid sidan om. Även tidskrifter med anställda har som regel fullt upp med att producera sin tidskrift. De saknar oftast överblicken över produktionen inom segmentet tidskrifter som helhet och det är därför inte troligt att initiativet till den typ av samordning vi föreställer oss kan komma från de enskilda tidskrifterna. Tidskriftsverkstäderna är däremot, genom sin roll som gemensam resurs för tidskrifter, sina erfarenheter, och nätverk, lämpliga för att driva ett sådant projekt.

För tryckeriernas del skulle en sådan samordning också kunna innebära fördelar i form av minskad arbetstid, att arbetstiden koncentreras till färre antal tillfällen, och i form av ett mer långsiktigt och stabilt kundunderlag inom segmentet tidskrifter.