Projekt

Trycksamordning
Projektet syftar till att undersöka möjligheter att samordna tryckning av tidskrifter. Det handlar om att gemensamt dra fördel av tryckteknikens storskalighet. Samordningen kan ligga på olika nivåer. Med vissa justeringar i tidskrifternas utgivningsplaner, papper och format kan detta leda till kraftigt minskade ekonomiska kostnader för tidskrifterna. Läs mer här