Kallelse till extra föreningsstämma 11/ 2013

Till alla medlemmar i Tidskriftsverkstaden i Väst Ekonomisk Förening

Onsdag 1september 2013 kl. 18.00 håller föreningen extra årsmöte på våning 3 i Lagerhuset.

Orsaken till detta är att det ordinarie årsmötet (14 maj 2013) antog en styrelseproposition om breddad medlemskapsmöjlighet i föreningen, alltså att även publicister som ej ingår i en tidskriftsredaktion skall kunna erbjudas möjlighet till medlemskap i TVV.

För detta krävs stadgeändringar, i detta fall två stycken vilka redovisas nedan.

Enligt föreningens stadgar kräver stadgeändringar beslut på två på varandra följande föreningsstämmor, så därför kallar vi nu till denna extra föreningsstämma, där den enda punkten på dagordningen kommer att bli följande:

 

• Breddat medlemskap

TVV har sedan starten varit en förening för tidskriftsföreningar/redaktioner. Vi föreslår att TVV välkomnar även enskilda personer att bli medlemmar. Det kan vara alla former av publicister med grund i det skrivna ordet, som bloggare, nätpublicister av annat slag och egenutgivare av böcker.

För detta krävs ändringar i två av föreningens stadgar – punkt 4 och 9, som i nuvarande stadgar lyder på följande sätt:

4. Medlemskap: Föreningen är öppen för allmän, icke kommersiell kulturtidskrift i västra Sverige. Medlemskap erhålls efter anmälan. Styrelsen beslutar om medlemskap. Varje medlem har en röst.

9. Rösträtt: Varje medlem äger en röst. Rösträtten utövas personligen eller genom ombud.

 

Förslag till ändring av stadgetext:

4. Medlemskap: Föreningen är öppen för allmänt tillgängliga kulturtidskrifter och enskilda kulturpublicister med grund i det skrivna ordet i västra Sverige. Medlemskap erhålls efter anmälan. Styrelsen beslutar om medlemskap. 

 

Förslag till ändring av stadgetext:

9. Rösträtt: Varje medlem erhåller en röst, oberoende av enskilt eller redaktionsbaserat medlemskap.

 

Frågor

Har du några frågor?

Vänligen kontakta Ulf Sigvardson, verksamhetsansvarig, TVV, på:

ulf.sigvardson@natverkstan.net

 

Varmt välkomna!

TVV:s styrelse

Det här inlägget postades i Artiklar. Bokmärk permalänken.